Cameleon Travel

Verzekeringen

Artas De Europese Elvia
ALGEMEEN :
 
Neemt u een annulatie- of bijstand verzekering Mevrouw, Mijnheer ?
Meestal wordt u deze vraag gesteld in het reisbureau waar u de reis boekt.
Best beantwoord u deze vraag positief. Waarom ?
 
Reis en bijstand verzekeringen zijn alom tegenwoordig. Bent u de bezitter van een kredietkaart (Visa, AMEX, Diners Club, ea.) dan zit er vaak wel een beperkte vorm van annulatie of bijstand inbegrepen.
Uw ziekenfonds biedt eveneens een beperkte vorm van deze reisbijstand aan. Maar lang niet alles is gedekt.
 
Het verlies van bagage, autopech en/of repatriëring van het voertuig, enz... is nooit gedekt door uw ziekenfonds of door de kredietkaart verzekeraars.

Indien u bvb. naar de USA gaat en u dient de behandelingskosten in een hospitaal te betalen, welke vaak 750 - 1.000 US Dollar / dag bedragen, isde verzekering van bovenvermelde verzekeraars absoluut ontoereikend en dient u het verschil uit eigen zak bij te betalen.
 
Evenwel door een teveel aanbod van de verzekeraars is er enerzijds een overlapping van.., en anderzijds een pak beperkingen, over wat al dan niet is verzekerd.
U vult dus best deze beperkingen aan dmv een verzekering op maat van uw reis, gezin en bestemming.
 
De geringe meerkost van een goede aanvullende verzekering, weegt niet op tegen de financiële aderlating als u plots uw reis moet annuleren of onderbreken in uw vakantiebestemming.
 
Volstaan de mij aangeboden verzekeringen hierboven vermeld of niet ?
Zo nee, welke verzekering neem ik er best bovenop bij ?
 
Hieronder willen we een poging doen om u ietwat wegwijs te maken in de aangeboden verzekeringen.
 

ANNULATIE :
 
De waarborg " ANNULATIE " vergoedt o.a. de betalingen die u al deed voor uw reis.
Bent u verhinderd om op vakantie te vertekken of dient u om en of andere reden uw verlof te onderbreken, dan krijgt u, mits voorlegging van de nodige attesten en bewijzen, het reeds betaalde deel terug.
 
Bij de meeste polissen is er zelf terugbetaling voorzien van de niet genoten vakantie dagen, in geval van repatriëring van een der verzekerden.
 

VERGOEDINGS VERZEKERING :
 
Gekend als " BAGAGE " verzekering. Deze vergoedt uw bagage als die verloren gaat (luchthaven) of als ze gestolen word.
De vergoeding bij diefstal wordt betaald volgens een vooraf opgegeven waardebedrag aan uw verzekeraar van uw bagage.
Dure apparatuur of speciale zaken kunnen in bepaalde gevallen eveneens verzekerd worden.
 
De waarborg " PERSONEN " vergoedt alle kosten van lichamelijke schade veroorzaakt door ziekte of een ongeval overkomen tijdens de reis.
 
Waar alle andere hierboven vermelde verzekeringen een basis bijstand verlenen, neemt deze verzekering de resterende onkosten op zich en wordt u verder vergoedt.
 

 
REISBIJSTAND :
 
Maar al te vaak denken vakantiegangers dat ze meer dan voldoende gedekt zijn door de reisbijstand van hun mutualiteit. Niets is minder waar.
 
Hieronder krijgt u een vergelijkende tabel en aanvullende tips:

 

Mutaliteit :                                                                                      Bijstandsverzekering :
 
 

 

 

Terugbetaling van medische kosten met een franchise van 25,00 Euro voor ambulante verzorging, en volgens de Belgische tarifering.

 

 

Terugbetaling van repatriëringkosten van uzelf en de eventuele partner.

 

 

GEEN terugbetaling van repatriëringskosten van de andere samen reizende personen in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een familielid welke achtergebleven is in België.

 

Tegemoetkoming van communicatiekosten en extra vervoer en verblijfskosten voor de zieke en reisgezel. Beperkt in tussenkomst.

 

De Bijstand is gegarandeerd gedurende een maximum verblijf van 90 dagen in het buitenland.

 

OPTIES: NIET mogelijk, tenzij via een aparte reisverzekering.


Lees steeds de kleine lettertjes van de voorwaarden na in uw polis.

 

Volledige terugbetaling van alle medische kosten, ZONDER franchise, en alle medische onkosten welke niet terugbetaald worden door de mutualiteit

 

Terugbetaling van alle repatriëringkosten van uzelf en ALLE samen reizende personen.

 

Repatriëring ingeval van ziekte, ongeval of overlijden van een familielid tot in de 2° graad, welke achtergebleven is in België.

 

 

Tegemoetkoming voor alle communicatie kosten voor ALLE deelnemers, beperkt tot het bedrag (Hoger) voorzien in de polis.

 

Voor een periode van meer dan 90 dagen bestaat er een speciale polis of Jaarpolis.

(Overwinteraars).

 

Terugbetaling van de niet genoten vakantie dagen in geval van repatriëring.

 

OPTIE: Annulatie voor de vertrekdatum.

Bagage verzekering en bijstand voertuig zijn mogelijk bij afsluiting van een bijstand

Polis.

 

Lees steeds de kleine lettertjes van de voorwaarden na in uw polis.

 

 
Wenst u meer informatie of een folder van deze door ons aangeboden verzekeringen ?
Ja ? Zend een mail naar info@cameleon-travel.com .