Cameleon Travel

Nieuwsbrief

Vul hier je naam en e-mailadres in om je in te schrijven op de Cameleon-Travel nieuwsbrief:

Naam : Email Adres :

Nieuwe Europese richtlijn : maximum 10.000 euro op zak.

Sinds vrijdag 15 juni 2007 is een nieuwe Europese richtlijn van kracht (1889/2005), die het maximum bedrag bepaalt van cash dat men met zich mee kan nemen, wanneer men de Europese Unie binnenkomt of verlaat.

Wie meer dan 10.000 euro op zak heeft, dient dit aan te geven aan de douane. Dit geldt ook voor cash in vreemde valuta voor een zelfde waarde, of voor cheques.

De douanediensten hebben het recht om reizigers, hun bagage en hun voertuig hierop te controleren. Wie in overtreding is, zal zijn geld moeten afgeven en wordt bestraft.

Deze nieuwe maatregel is er gekomen in de strijd tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme.

De Europese autoriteiten vragen de toeristische sector om mee te werken aan de bekendmaking van deze nieuwe regel.

 

Vakantievoorbereiding.
 
Volgens een enquête, uitgevoerd door diverse consulting bureaus in Europa, raadpleegt slecht 1 avontuurlijke reiziger op 3 een arts, en slechts 1 reiziger op 4 die verblijft in een luxehotel.
De weken voor het vertrek bekommeren ze zich wel over de reisdocumenten en reis informatie.
 
Activiteiten, volgens belangrijkheid, welke meestal door de vakantiegangers uitgevoerd worden, bij het voorbereiden van een reis.
 
1. Paspoort en/of visum regelen.
2. Online informatie opzoeken.
3. Een reisgids consulteren.
4. Reisapotheek en EHBO kit samenstellen.
5. Kledij klaarleggen.
6. Arts consulteren voor vaccinaties en medicaties.
7. Gezondheidsadvies vragen over je bestemming.
8. Nieuwe batterijen kopen voor camera, mp3 spelers, enz.
9. Lijst samenstellen wie een kaartje moet krijgen.
10. Andere.
 

 
Verblijfs informatie:
 
Klanten welke informatie willen bekomen over de door hen gekozen bestemming, hotel accomodatie en omgeving, kunnen terecht op volgende site : http//www.vakantiereiswijzer.nl
 
Op deze site krijgt u veel informatie en beoordelingen van deze bestemming, en dit volgens de beoordeling van kritische Nederlanders.
 

De Geschillen Commissie Reizen (GCR) - Als u in de aap gelogeerd bent !!
 
De GCR beslecht geschillen tussen reizigers en Reisbureaus. Ook reisorganisatoren (Touroperators) kunnen betrokken partijen zijn. De GCR werkt o.a. via arbitrage.
Dit is een snellere en goedkopere manier dan via de gewone rechtbanken.
Maar hoe kan u, als reiziger een beroep doen op GCR ?
 
Om een geschil ter arbitrage aan de commissie voor te leggen dient u eerst na te gaan of in de algemene voorwaarden van het reisbureau ( RB ) en/of reisorganisator (TO) de bevoegdheid van de GCR erkend wordt.
Belangrijk om weten is dat de GCR NIET tussenkomt in volgende gevallen:
 
1. Lichamelijke schade.
2. Indien het geschil betrekking heeft op een NIET inbegrepen reis-of bijstandverzekering.
3. Bij buiten contractuele geschillen.
4. In geval van faillissement van het RB, de TO of de Luchtvaartmaatschappij.
 
Hoe gaat u te werk ?
 
Indien u tijdens uw vakantie problemen heeft, dient u in de mate van het mogelijke, deze problemen TER PLAATSE op te lossen. Als hier geen oplossing uit de bus komt, neem dan contact op met de plaatselijke vertegenwoordigere van de Reisorganisator (TO).
Indien deze persoon het probleem evenmin kan oplossen of er is geen vertegenwoordiger
ter plekke, dient u zo snel mogelijk uw RB in België te contacteren.
Probeer van uw klacht een schriftelijke bevestiging ter plaatse te krijgen.
 
In België dient u de klacht binnen de maand na aankomst aan het RB en/of RB te bevestigen via een aangetekend schrijven.
Als 4 maand na aankomst in België het probleem niet opgelost raakt, kan u de zaak aan de GCR voorleggen. Tegen de uitspraak van de GCR is er GEEN beroep mogelijk.
 
Het inschakelen van de GCR is NIET gratis. De consument dient minima 10 % van het gevraagde bedrag te betalen, met een minima van 100,00 Euro.
Dit klachtengeld krijgt u enkel terug indien u over de gehele lijn in het gelijk wordt gesteld.
 
Vraag dus geen overdreven bedrag: De kans dat u het gevraagde bedrag integraal krijgt is klein.
Bovendien dient u in dit geval ook meer klachtengeld te betalen.
 
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de Geschillencommissie Reizen:
 • Secretariaat van de cel verzoening
  Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel;
  Tel.: 02/277.61.80
  Fax: 02/277.91.00
  E-mail: verzoening.gr@skynet.be

 • Secretariaat van de cel arbitrage
  Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel;
  Tel.: 02/277.62.15
  Fax: 02/277.91.00
  E-mail: clv.gr@skynet.be


NUTTIGE TIPS VOOR VAKANTIEGANGERS

 

Medische informatie: Met de medewerking van dr. Patrick Honoré, diensthoofd van de afdeling intensieve zorgen en reanimatie van het Ziekenhuis Saint-Pierre

Wat weet u over de gevaren van de zon?

1. Een zonnesteek is hetzelfde als een hitteslag. Juist en Onjuist

Een zonnesteek en een hitteslag worden allebei veroorzaakt door een te lange blootstelling aan een te hoge temperatuur, of die al dan niet van de zon komt.� Een zonnesteek is over het algemeen onschuldig en treft volwassenen en kinderen die iets te lang in de zon zitten. Een hitteslag is veel erger en komt vooral voor bij kleine kinderen. Die zijn gevoeliger voor hoge omgeving temperaturen.�

2. Een zonnesteek is erger dan een hitteslag. Fout

De eerste symptomen zijn identiek (felle moeheid, hevige hoofdpijn, misselijkheid en spijsvertering problemen), maar de situatie wordt snel dramatisch in geval van een hitteslag. De huid wordt droog en branderig en de lichaamstemperatuur kan oplopen tot boven de 40 gr. Een hitteslag kan ook leiden tot neurologische problemen: spierkrampen, ijlen, rillingen en bewustzijnsverlies. In dit stadium moet de zieke zo snel mogelijk naar het ziekenhuis

3. De symptomen van zonnesteek verdwijnen meestal binnen de 24 uur. Juist

In geval van een zonnesteek moet uw eerste reflex zijn om te gaan liggen in een koele kamer. Daarna moet u uw kleren uittrekken, natte doeken over u heen leggen, licht gezouten water drinken en een aspirine innemen tegen de hoofdpijn. Als de symptomen na 24 uur niet verdwenen zijn, gaat u het best naar de dokter.

4. Uitdroging te wijten aan warmte wordt niet aangekondigd door symptonen. Fout .

Hevige dorst en een droge mond, tong en huid (die in de plooi blijft als u erin knijpt) zijn de eerste tekenen van uitdroging. Een daling van het urinevolume, krampen en vermoeid heid kunnen vervolgens opkomen. Uitdroging treedt op als ons vocht- en natriumverlies door het ademen, zweten & plassen niet meer gecompenseerd worden door een voldoende vochtinname. De behandeling bestaat dus in het opnieuw toedienen van vocht langs orale weg of intraveneus.

5 -Kinderen en bejaarden zijn veel gevoeliger voor de warmte. Juist

Baby’s en kleine kinderen hebben minder sterke verdedigingsmechanismen in geval van een zonnesteek, hitteslag of uitdroging. Ze moeten dus zoveel mogelijk beschut worden tegen de warmte en de zon. Zorg er ook voor dat ze regelmatig drinken. Bij bejaarden functioneert het lichaam niet meer 100%, waardoor ook zij gevoelig zijn voor extreme temperaturen. Ze hebben bovendien niet altijd de reflex om een te hoge temperatuur te compenseren door meer te drinken. Let er dus op om ze regelmatig te doen drinken, ook als ze zeggen geen dorst te hebben.


Welke betaalwijze kiezen als u met vakantie gaat ?

Op vakantie binnen de eurozone:

Een vakantie binnen de eurozone is veruit de eenvoudigste oplossing als het om geld gaat. De euro’s die u thuis gebruikt zullen er welkom zijn en u kunt ze zoals gewoonlijk aan om het even welke automaat afhalen. Goed om te weten is dat geldopnames in het buitenland gratis zijn met de bankkaart, maar betalend als u de creditkaart gebruikt. In geval van problemen (verlies of diefstal) kan uw bank onder bepaalde voorwaarden de som die u nodig hebt rechtstreeks van uw rekening halen en ze u opsturen.

Op vakantie buiten de eurozone:

Geldopnames met de bankkaart zijn ook hier de beste oplossing. Steek toch ook altijd wat baar geld op zak voor uw kleine uitgaven. U moet die vreemde valuta vooraf bestellen bij uw bank.
Reischeques zijn nog altijd een interessant alternatief, maar ook die moeten op voorhand besteld worden. Ze hebben een vastgelegde geldwaarde, kunnen ter plekke worden ingewisseld tegen locale valuta of rechtstreeks aanvaard als betaalmiddel. De voordelen: ze staan op naam, u kunt ze volledig terugbetaald krijgen bij uw thuiskomst en ze blijven onbeperkt geldig. Bovendien zijn ze verzekerd en kunnen ze in geval van verlies of diefstal snel worden vervangen.

Een (bijna) universeel betaalmiddel:

Creditkaarten worden in bijna alle landen ter wereld aanvaard en er zijn geen gebruikskosten aan bij aankoop van goederen en diensten. U moet wel betalen als u ze gebruikt om baar geld af te halen (een percentage van de som, gemiddeld 1,5 tot 3%, wordt automatisch van uw rekening afgehouden). De creditkaart heeft toch heel wat voordelen: veiligheid van de transacties, interessantere wisselkoers dan die van de officiële wisselkantoren of banken en het geld gaat pas aan het begin van de volgende maand van uw rekening.

Vergeet voor u vertrekt niet de maximum limiet te controleren van wat u kunt opnemen en ga ook na of u genoeg geld hebt staan op uw rekening. Het kan misschien nuttig zijn om de limiet tijdelijk op te trekken voor u vertrekt, zodat u in het buitenland over een voldoende geldreserve beschikt.

Nog enkele laatste tips:

Als u zorgt voor meer dan één betaalwijze en een beetje baar geld meeneemt, loopt u minder risico om plots op duizenden kilometers van huis zonder geld te vallen. Bewaar de verschillende betaalwijzen als het even kan ook niet samen, maar op een aparte plaats. Draag ook beter geen geld op u, schrijf uw geheime codes niet op een velletje papier dat u dan in uw koffer laat zitten en onderteken uw reischeques niet van tevoren.
Als u ondanks al deze voorzorgen toch het slachtoffer wordt van een diefstal of uw kaarten verliest, bel dan meteen naar het nummer +32 70 344 344. Ze zullen onmiddellijk geblokkeerd worden. Verwittig ook de locale of nationale politie en, als u een reisverzekering voor het buitenland hebt genomen, neem dan contact op met het kantoor. Dat zal u het geld voorschieten dat u nodig hebt om uw vakantie in de best mogelijke omstandigheden te kunnen voortzetten.

Deze en nog veel andere tips vindt u terug op de site van de Belgische overheid www.belgium.be